PTCC Print CD-i artikelen: maart 1995

In deze rubriek is al vaak ter sprake gekomen dat de computer en de CD-i speler ieder een eigen functie bekleden, en niet met elkaar vergeleken mogen worden. Zo vervult de CD-i speler een centrale rol in de huiskamer als entertainment-machine, en gebruiken we de computer bijvoorbeeld voor tekstverwerking, grafisch ontwerpen, gegevensbeheer en... het catalogiseren van onze collectie CD-i discs!

CD-i Base

Er bestaan diverse programma's waarmee we op eenvoudige wijze bepaalde gegevens kunnen ordenen op de PC, maar geen van die programma's is eigenlijk geschikt voor het opbouwen van een bestand van CD-i titels. Reden voor de ervaren programmeur Stefan Peters van AnyKey Software om, in samenwerking met ondergetekenden, een programma te ontwikkelen wat specifiek voor dit doel is ontworpen: CD-i Base. Na ongeveer een jaar van voorbereidende arbeid en vele uurtjes praten, bedenken en wijzigen is het eindresultaat uiteindelijk een gebruiksvriendelijk programma geworden waarvan wij overtuigd zijn dat het een welkome aanvulling is voor iedere eigenaar van zowel een PC als een CD-i speler. Natuurlijk krijgen de PTCC-leden de primeur en kan iedereen die in het bezit is van een modem het programma gratis downloaden van PTCC-Net (hierover later meer).

De opzet van het programma

CD-i Base karakteriseert zichzelf door de eenvoudige, bijna intu‹tieve manier waarop het zich laat gebruiken. Vanuit het hoofdmenu, wat automatisch verschijnt na enkele grafische introduktie-schermen, kunt U een record toevoegen of overgaan naar de record functies-, informatie-, instellingen- of bestanden-menu's. De statusbalk onderaan het scherm geeft altijd context-gevoelige aanwijzingen over de beschikbare functies. In dit geval kunt U, zoals U waarschijnlijk gewend bent van andere programmatuur, de indicatorbalk met de cursortoetsen op de gewenste optie plaatsen en de keuze bevestigen met de enter-toets. Deze vorm van bediening komt in het hele programma terug, zodat U het gebruik ervan in een mum van tijd onder de knie heeft.

De records

Centraal in CD-i Base staan de zogenaamde 'records'. Een record, of kaart, bevat de informatie over een bepaalde CD-i titel. Meestal gaat het hier om een disc. De records zijn op hun beurt weer ondeverdeeld in velden (fields) die elk ruimte bieden voor het invullen van een bepaald gegeven over de CD-i. Naast natuurlijk de titel, de uitgever en de producent, biedt elke record ook ruimte voor bijvoorbeeld de datum van uitgifte, de versie, het catalogus-nummer, het aantal discs van een titel, het aantal audio-tracks, de categorie, en dergelijke. Tevens kunt U voor elk record opgeven welke speciale hardware-eisen worden gesteld aan de CD-i speler en randapparatuur. Dit is misschien te sterk uitgedrukt bij een gebruiksvriendelijk consumenten-medium als CD-i, waarbij elke disc op elke speler werkt, maar het gaat hier dan ook vaak om optionele apparatuur die de titel ondersteunt. Naast het aangeven of de disc gebruik maakt van de Digital Video Cartridge, kunt U hier bijvoorbeeld ook de ondersteuning van Dolby Surround Sound en breedbeeld-televisie invullen. Met het oog op de toekomstige ontwikkelingen is er onder andere al een veld gereserveerd voor Tele CD-i (het gebruik van de CD-i speler met het telefoonnet). Ook kunt U Uw favoriete afstandsbediening voor deze titel (Roller Controller, muis, gamepad, en dergelijke) bij de hardware eisen opgeven.

Advies-functie

Op het eerste gezicht zullen al deze veldnamen U misschien wat vreemd voorkomen, en weet U niet altijd welke informatie U bij welk veld kunt invullen. Op de eerste plaats dient gezegd te worden dat bij een flexibel programma als CD-i Base het natuurlijk mogelijk is om bepaalde velden niet in te vullen. Dit heeft geen invloed op het verdere gebruik van het programma, zij het natuurlijk dat U dan niet op deze criteria kunt zoeken. Ten tweede is het goed om te weten dat CD-i Base is voorzien van een uitgebreide Advies-functie, die U kan helpen bij het invullen van een record. U kunt ten alle tijden op de F1-toets drukken, en er verschijnt een window over Uw huidige record met informatie over het veld waarop op dat moment de cursor stond. Hier krijgt U bijvoorbeeld nuttige tips over wat nu precies het verschil is tussen de uitgever, de producent en de licentie-eigenaar van een bepaalde titel, en hoe U de versie- en datum-velden zo compleet mogelijk kunt invullen wanneer U denkt niet alle gegevens te weten. Bij enkele velden gaat dit advies zelfs nog een stapje verder, en kunt U een keuze maken uit een lijst van "vooraf ingevulde velden". Zo verschijnt bij Afstandsbediening een complete lijst van alle los verkrijgbare controle-apparaten, bij Categorie een lijst van verschillende categorieen en bij producent een overzicht van de meest voorkomende CD-i producenten. De advies-functie van de twee laatst genoemde velden kunt U echter ook zelf vooraf instellen in een zogenaamd voorkeurs- bestand. Dit is een normale ASCII-file, waar U naar behoefte extra categorieen en producenten kunt toevoegen die dan later met een druk op de knop kunnen worden ingevuld in een record. Standaard is dit voorkeurs- bestand al voorzien van zo'n 20 categorieen en ruim 50 producenten!

Record functies menu

Nadat U enkele titels heeft opgeslagen in een bestand kunt U ze natuurlijk op een later tijdstip op eenvoudige wijze weer oproepen. Vooral wanneer Uw collectie een aardige omvang begint te krijgen, is het fijn om te weten dat CD-i Base diverse mogelijkheden biedt om de gewenste kaart(en) terug te vinden. U kunt zoeken op bijvoorbeeld titel, producent, catalogus-nummer of categorie, of de opdracht geven de gehele kaart af te scannen naar een bepaald woord. Natuurlijk kunt U ook alle records selecteren. Wanneer CD-i Base dan de kaarten heeft gevonden die aan Uw zoek-creteria voldoen, verschijnt er een lijst op het scherm met alle bijbehorende titels. Op de gebruikelijke manier kunt U hier met de cursor-toetsen door de geselecteerde kaarten bladeren, om ze vervolgens te bekijken, te bewerken, te dupliceren of te wissen. Natuurlijk kunt U ook de gegevens afdrukken, hierbij wordt U eerst gevraagd of U het geselecteerde titel-overzicht (bijvoorbeeld alle kinderprogramma's uit Uw collectie) of de inhoud van een bepaalde record op papier wilt hebben. Op deze manier kunt U ook anderen op de hoogte houden van Uw trotse verzameling!

Fijnstemmen

Uiteraard kunt U CD-i Base afstemmen op Uw specifieke wensen. Eerder noemden we al het voorkeurs-bestand voor de Advies-functie, maar ook in het programma zelf kunt U enkele, zogenoemde Settings instellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de directory waarin de databestanden terecht moeten komen, of de directory of het station dat CD-i Base gebruikt voor tijdelijke (temporary) bestanden die het tijdens gebruik aanmaakt. Een andere aardige optie is het instellen van een standaard (default) bestand, wat automatisch geladen wordt als U CD-i Base start. In de meeste gevallen zult U namelijk alle CD-i titels in ‚‚n bestand opslaan, waarbij deze optie U het werk uit handen neemt telkens dit bestand te moeten laden. Tenslotte kunt U aangeven of CD-i Base automatisch de kaarten op volgorde van alfabet moet sorteren wanneer er een record wordt toegevoegd.

CD-i Base iets voor U?

We hebben nu natuurlijk nog lang niet alle mogelijkheden van CD-i Base opgesomt. Het programma is het resultaat van maanden voorbereiding en we zijn er van overtuigd dat dit voor veel mensen een ideaal hulpmiddel zal zijn. Bent U in het bezit van zowel een CD-i speler als een PC, en is die PC tevens voorzien van een modem, dan zou U dit programma ten minste eens moeten proberen. De systeem-eisen zijn beperkt: ten minste een 286 processor en een VGA-scherm, en eventueel een IBM-compatibel printer. U vindt CD-i Base 1.0 in PTCC-Net in de area CD PCSOFT# onder het trefwoord CDIBASE. Hoe U PTCC-Net kunt bereiken ziet U in het colofon op de een-na- laatste pagina van dit tijdschrift.

Terug naar PTCC Print CD-i artikelen index

E-mail & Contact | Forum | Site News | Search | About

© Copyright 2005 CDinteractive.co.uk and ICDIA