PTCC Print CD-i artikelen: februari 1996

CD-i Base 1.2

De ontwikkeling van het enige CD-i catalogiserings-programma voor PC's ter wereld staat niet stil. Onlangs heeft AnyKey Software versie 1.2 gereleased. Deze versie is qua functionaliteit bijna geheel gelijk aan de voorgaande versie, de grote verschillen zitten voornamelijk in de toegenomen stabiliteit van het programma en de compatibiliteit met Windows 3.x en Windows95. Het programma kan nu door middel van parameters geheel worden aangepast aan de Windows-omgeving. Verder zijn er enkele textuele wijzigingen in het programma, met het oog op de toekomstige ontwikkelingen van CD-i. Er is bijvoorbeeld ruimte in een kaart gereserveerd waarop de gebruiker kan aangeven of de disc via een modem toegang kan krijgen tot Internet. Natuurlijk is de lijst met producenten weer aangepast aan de actuele stand van zaken (het aantal 'CD-i makers' neemt nog dagelijks toe!). Ook deze versie zal weer verkrijgbaar zijn als shareware en is te vinden op PTCC-Net onder CD PCSOFT#, CDIBASE#.

CD-i vragen via Internet

Heeft U vragen over CD-i of opmerkingen met betrekking tot deze CD-i Nieuwsrubriek in PTCC-Print, dan kunt U die met ingang van dit nummer ook kwijt op Internet via speters@iaehv.nl . Dit is het E-mail adres van Stefan Peters, een van de medewerkers van AnyKey Software. Het spreekt dus vanzelf dat U hier ook terecht kunt met vragen over de AnyKey-produkten, zoals CD-i Base. Wij proberen Uw vragen over CD-i dan zo snel mogelijk, en eventueel in overleg met Philips Media in Eindhoven te beantwoorden. Als dit experiment succesvol verloopt, dan zal AnyKey Software in de toekomst een eigen 'home-page' opzetten, waar U een grote hoeveelheid informatie on-line kunt raadplegen.

CD-i gratis proberen

Tijdens het afgelopen kerst-seizoen heeft Philips Nederland een speciale actie gevoerd om iedereen met de voordelen van het CD-i systeem kennis te laten maken. Omdat deze actie nog loopt tot 15 januari 1996 willen we het niet nalaten U hier over te informeren. Als U voor 15 januari een CD-i speler met Digital Video cartridge koopt, mag U deze 3 weken lang proberen, compleet met Philips CD-i en Video-CD titels tot een maximale waarde van fl. 500,-. Wanneer U besluit de aankoop niet te houden, dan krijgt U van Philips het hele aankoopbedrag terug. Als U van de actie gebruik wilt maken, dan dient de winkelier een CD-i Uitdagingsformulier in te vullen. U krijgt, in het kader van deze actie, 6 speciale CD-i demonstratie-discs in bruikleen om de potentie van het CD-i systeem in zijn geheel te kunnen ontdekken. Het gaat om een film-disc, met fragmenten van speelfilms, een disc met diverse muziek-clips, een disc met voorbeelden van de vele fantastische CD-i games, een CD-i met een keus aan kinderprogramma's, een Photo-CD om de afspeelmogelijkheden van Photo-CD op CD-i te demonstreren en de Nederlandstalige Philips Media Encyclopedie. Als U de aankoop houdt, dan krijgt U bovendien gratis de titels 'Ontdek het onbekende Nederland' ter waarde van fl. 89,95 en de speltitel 'Family Games 2' ter waarde van fl. 59,95 toegestuurd. U ziet dat Philips behoorlijk veel vertrouwen heeft in de toekomstige CD-i eigenaren. De tekst in de folder luidt dan ook: "Philips is ervan overtuigd dat wie eenmaal een CD-i speler in huis heeft, zo enthousiast is, dat hij er van z'n leven niet meer vanaf wil. Dat er al bij meer dan 100.000 gezinnen in Nederland een speler in huis staat, is daar misschien wel het beste bewijs van." Belangrijk: Informeer voor de exacte voorwaarden van deze actie bij de deelnemende CD-i dealers!!

Terug naar PTCC Print CD-i artikelen index

E-mail & Contact | Forum | Site News | Search | About

© Copyright 2005 CDinteractive.co.uk and ICDIA